Elinkautinen -palvelu pitää sovituin aikavälein huolta laitteesi kunnosta. Saat myös tarvittaessa nopeasti apua ongelmatilanteissa ja neuvoja laitteen käytössä. Palvelun hinta on alkaen 19,90 € / kk ja se on saatavissa kaikkiin valvottaviin kohteisiin.

Laitteen fyysisen tarkistuksen yhteydessä tarkistetaan mm.

  • Liike- palo- ja kosteusantureiden toiminta
  • Langattomien antureiden varavirtaparistot mitataan ja tarvittaessa vaihdetaan
  • Keskuksen varavirta-akku mitataan ja tarvittaessa vaihdetaan
  • Tilojen rakenteellisten muutosten vaikutus hälytinkenttään arvioidaan ja korjataan.

Akkujen vaihto on veloituksetonta huolenpitosopimukseen kuuluville asiakkaille.

Soita heti ja tiedustelee lisää ElinkautisestaMurtoMiehet.