Laadukas kameravalvonta on kustannustehokas keino parantaa yrityksesi sekä työntekijöidesi turvallisuutta. Kameravalvonta on tutkitusti tehokkain keino ennaltaehkäistä rikoksia ja ilkivaltaa. Se myös auttaa tapahtumien jälkiselvittelyssä.

Kameravalvonnalla on tutkimuksissa todettu voivan olla ennaltaehkäisevää vaikutusta rikosten torjunnassa, kun kamerajärjestelmä on kattava ja kameroiden pimeänäkökyky on riittävä. Kameravalvonta myös rauhoittaa valvottavaa aluetta kohtalaisen tehokkaasti, jolloin sivullisten ylimääräinen vetelehtiminen alueella vähenee.

Me räätälöimme aina jokaisen kohteen mukaan järjestelmään liitettävien valvontakameroiden määrän sekä käyttötarkoituksen. Näin pystytään rakentamaan parhaiten turvallisuutta edistävä sekä kustannustehokas järjestelmä yrityksesi tarpeisiin. Meiltä saatavalla kameravalvonnalla voidaan lisäksi valvoa esimerkiksi teollisuuden prosesseja.

Murtomiesten kameravalvonnalla turvaat suuretkin kohteet

Meiltä saat aina kameravalvonnan, joka on suunniteltu juuri sinun yrityksesi parhaaksi. Olipa valvottava alue iso tai pieni, ulko- tai sisätila, me toteutamme parhaan ratkaisun omaisuutesi turvaksi. Esimerkiksi suuret kohteet ja monimutkaiset hallikokonaisuudet ovat monesti hankalia valvottavia, mutta meidän kameravalvontajärjestelmällämme sekin onnistuu helposti.

Omaisuutta suojataan yleensä kehäsuojauksen periaatteella siten, että kohteen ulkokehältä sisäänpäin edetessä suojaustaso kasvaa tehden tunkeutumisesta vaikeampaa. Toimivan kehävalvonnan kiistattomana hyötynä on kaikissa tilanteissa rikoksen mahdollisimman varhainen havaitseminen. Varsinkin ulkoalueella tehtävän kehävalvonnan merkitys korostuu. Kameralaitteistolla tehtävä valvonta ei tietenkään yksin korvaa muita suojauksen keinoja vaan rakenteellinen suojaus, lukitus sekä perinteiset hälytysjärjestelmät ovat myös omaisuuden suojauksessa ensisijaisia. Meiltä saat tarvittaessa kattavat ratkaisut yrityksesi murtosuojaukseen.

Kameravalvonta voi vaikuttaa rikollisuuteen erilaisten ennaltaehkäisevien mekanismien sekä rikosten paremman selvittämisen kautta. Rikollisuus voi vähentyä jo pelkän kameroiden olemassaolon ansiosta, jos potentiaaliset rikoksentekijät ovat tietoisia kameravalvonnasta. Ennaltaehkäisyn lisäksi kameravalvonta mahdollistaa jo tapahtuneiden rikosten paremman selvittämisen, epäiltyjen tunnistamisen sekä oikeudenkäynnissä tarvittavan todistusaineiston keräämisen.

Murtomiehet ovat turvanneet monenlaisia kohteita jo parinkymmenen vuoden ajan. Pyydä meidät ilmaiselle arviokäynnille niin suunnitellaan yhdessä yritystäsi parhaiten palveleva kokonaisuus!