Murtomiehet Oy suunittelee ja toteuttaa taloyhtiöille räätälöityjä turva- ja suojausratkaisuja. Ratkaisu voi olla yksittäisen kulkuoven valvonnasta, monirappu ympäristöihin. Lisääntyvä ilkivalta on tänä päivänä yksi merkittävä kuluerä taloyhtiöille, tai tarkemmin ilkivallan jälkien korjaaminen on! Suojaamalla, valvomalla sekä merkitsemisellä, pystymme torjumaan tehokkaasti ilkivaltaa ja omaisuusvahinkoja. Kameravalvonnalla usein saadaan vielä tekijätkin kiinni, ja edesvastuuseen.

Kameravalvonnalla voidaan valvoa esim: rappukäytäviä, kulkuovia, parkkipaikkaa, kellaritiloja ja jätekatoksia.

Asianmukaisella palovalvonnalla pystytään reagoimaan, mahdollisiin palotilanteisiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa sekä minimoimaan vahingot.

Tehokkaalla murtosuojauksella vaikeutetaan asiattomien pääsy yhtiön tiloihin.

Yleisimmät palvelut taloyhtiöille ovat mm.

  • Kameravalvonta
  • Kulunvalvonta
  • Palovalvonta
  • Murtosuojaus
  • Etävalvonta
  • Paikkavalvonta (Vartiointi)